BOLOGNA

Animació realitzada amb l'aplicació Duik d'After Effects