ROTOSCÒPIA

Animació a partir de la tècnica de la rotoscòpia on cada frame està dibuixat amb una tècnica tradicional i colors diferents.