CERÀMICA: Botànica fantàstica

Realització, disseny i embalatge d'una peça de ceràmica inspirada a partir del concepte "botànica fàntastica".