TRANS*VERSALS

Set il·lustracions per la campanya “Trans*versals, vivències i dissidències" de SEXus. 

Una campanya de sensibilització dirigida a la població adolescent i jove que pretén abordar i repensar de forma crítica sobre els processos de trànsit posant al centre del debat el desenvolupament d’infàncies i adolescències trans* lliures, des d’un acompanyament respectuós i basat en la garantia de drets humans, a fi de contribuir que tinguin un desenvolupament ple i harmoniós, i construir comunitats més justes i igualitàries.

La proposta recull diferents veus i experiències sobre processos de trànsit, tenint en compte el desig, la cultura de les cures i el plaer, així com la diversitat corporal, la patologització i medicalització dels cossos, les xarxes afectives i famílies, i les diferents violències, per tal de promoure la vivència de processos de trànsit lliures, saludables i positius.